Spring naar inhoud

Een onverdeeld huis, een erfenis van de echtscheiding.

Het huis is bij een echtscheiding is vaak het laatste dat nog onverdeeld is. Dit speelt met name in die gevallen waarin de voormalige partners niet alleen in de woning kunnen blijven wonen. De woning moet in zo’n situatie verkocht worden.Samen op weg
Door de economisch slechte situatie van de afgelopen jaren hebben partijen er vaak voor gekozen, dat een van partijen nog enkele jaren in de woning mag blijven wonen waarna het na 2 of 3 jaar in de verkoop komt. Deze situatie levert nu geregeld problemen op. Met name degene die vertrokken is, wenst het huis snel te verkopen en de andere partij zit wel goed en wenst eigenlijk dat de situatie zo blijft.
Daarnaast kan de situatie zich voordoen, dat het huis wel te koop staat, dat er een bod van een derde ligt, maar dat partijen van mening verschillen over de geboden prijs. De een vindt het een goed bod en de ander niet.

Wat nu te doen in deze situaties?
Partijen hebben een gemeenschappelijk eigendom waarvan de een waarschijnlijk financieel nadeel ondervindt en de ander prettig woont.
In Nederland is het wettelijk gelukkig zo geregeld, dat niemand in een gemeenschap moet blijven als hij/zij dit niet wil. Er kan dus verdeling van de gemeenschap worden gevorderd of vervangende toestemming voor de verkoop, afhankelijk van welke situatie zich voordoet.
Het is niet zo dat je zo’n zaak per definitie “wint”, maar er zijn zeker mogelijkheden waardoor je niet lijdzaam hoeft af te wachten wat de ander doet.

Loopt u hier ook tegenaan? Neem contact met me op, dan bekijken we samen welke mogelijkheden u heeft.

Ilona Anthonise-Gieling
Advocaat
Tel: 0113-34 86 26