Spring naar inhoud

Gedagvaard!

Een cliënte, ik noem haar verder ook wel: “nicht Marissa”, meldde zich bij ons kantoor met een dagvaarding.  Zij werd gedagvaard door de zorgverzekeraar van haar overleden tante. De zorgverzekeraar vorderde maar liefst zo'n € 114.000,- uitgekeerd persoonsgebonden budget (PGB) terug. Marissa vertelde dat zij gedurende een aantal maanden gezorgd heeft voor haar tante in Aerdenhout. Deze tante, weduwe en kinderloos gebleven, had vooral de laatste maanden van haar leven erg veel zorg nodig. Marissa heeft, samen met haar man, die zorg met liefde gegeven.

Erfenis

Tante was op zich niet vermogend maar haar huis was wel vrij van hypotheek. Na haar overlijden meldden zich opeens ook alle neven en nichten in hun hoedanigheid van erfgenamen. Zij hadden zich echter nooit veel bekommerd om het welzijn van tante, ook niet in die laatste maanden waarin zij zo ziek was.
Marissa is zo, zonder dat zij daar erg in had, plotseling in twee grote juridische conflict terechtgekomen.  Zowel met de zorgverzekeraar als met haar neven en nichten heeft zij nu problemen en zij vraagt juridische bijstand.

...lees verder "Erfenis van tante: “Mogen we even met u afrekenen”?"