Spring naar inhoud

De bijzonder curator in omgangszaken

Vechtscheiding

Er is veel te doen rond zogenoemde vechtscheidingen. Ouders proberen revanche op de ander of op elkaar te nemen over de rug van hun minderjarige kinderen, met alle desastreuze gevolgen van dien voor de kinderen.


Veel ouders beseffen niet hoe hun kinderen lijden onder de strijd die de ouders onderling voeren. Ook zien zij niet dat zij de kinderen werkelijk emotioneel beschadigen.

Familierechtadvocaten
Familierechtadvocaten die voor de ouders optreden doen er vaak alles aan om hun cliënten in positieve zin te beïnvloeden, maar dit wordt hen regelmatig niet in dank afgenomen door hun cliënt. 

Kinderbescherming
De rechters en de kinderbescherming zitten vaak met de handen in het haar.
Als het heel erg is worden kinderen vanwege het ontbreken van omgang met een van de ouders onder toezicht gesteld van een jeugdzorginstelling. Dit gebeurt als het onmogelijk blijkt om de ouders zover te krijgen om het belang van hun kinderen voor op te stellen.
In heel extreme gevallen komt het voor dat kinderen uit huis worden geplaatst in een pleeggezin of instelling.

Bemiddelen
Tegenwoordig wordt regelmatig een belangenbehartiger, de zogeheten bijzonder curator, voor de kinderen zelf aangesteld.  Deze gaat met de ouders  praten en probeert tussen hen te bemiddelen. Geprobeerd wordt de ouders te overtuigen om het belang van het kind voorop te stellen. Daarnaast adviseert de bijzonder curator de rechtbank betreffende het belang van de kinderen.
De bijzonder curator was gewoonlijk ook een advocaat. De laatste jaren is door rechtbanken geëxperimeteerd met niet-juridisch geschoolde bijzonder curatoren.
Dit zijn bijvoorbeeld pedagogen of psychologen. Deze kunnen door een geheel andere benadering betere resultaten bereiken, met name in het kader van de bemiddelingsrol.