Dames en heren! de tijden zijn veranderd. De duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie zal in veel gevallen – voor scheidingen die zijn begonnen na 31 december jl.- aanzienlijk korter zijn dan voorheen.

Sinds 1 januari jl. is de maximale duur dat partneralimentatie betaald moet worden in bijna alle nieuwe echtscheidingen (en ontbindingen van geregistreerde partnerschappen) aanzienlijk korter dan voorheen.

De beslissende omstandigheden die daarbij een rol spelen zijn:

  1. De datum waarop (door een advocaat) een verzoekschrift tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap bij de rechtbank is ingediend
  2. De duur van het huwelijk of geregistreerde partnerschap;
  3. De leeftijd van degene die recht heeft op alimentatie.
  4. De leeftijd van (eventuele) uit het huwelijk/partnerschap geboren kind(eren).

Wat betekent dit voor u?

ALLEREERST MOET U (WEL) BEDENKEN DAT DIT ALLEEN GELDT VOOR NIEUWE (ECHT)SCHEIDINGEN (!)

Als u exact wilt weten wat dit voor u betekent kunnen wij kosteloos in no time en tot op de dag nauwkeurig voor u een berekening maken van de termijn dat de man verplicht kan worden tot betaling van een partnerbijdrage.

Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u ons bereiken via: info@servusadvocatuur.nl  of telefonisch op 0113-348626.

mr. Philip van Kampen, advocaat en scheidingsmediator vFAS