Erfrecht

Het erfrecht is een juridisch gebied dat nauw verweven is met emoties en familiebanden. Het is van cruciaal belang om duidelijkheid te hebben over de regels en bepalingen die van invloed zijn op nalatenschappen om onnodige complicaties (en daarmee gepaard gaande emoties) te vermijden. Deze regels in het burgerlijk wetboek geven antwoord op de vraag wie er na iemands overlijden (de erflater) erft. Is er een testament, dan is daarin geregeld wie erft. Is er geen testament dan regelt de wet wie erft.

De erflater is degene die overlijdt en wiens erfenis moet worden geregeld. De erflater kan dit zelf tijdens het leven regelen door het laten opmaken van een testament dat alleen door een notaris kan worden opgemaakt. Tegenwoordig wordt er ook vaak een levenstestament opgemaakt. Dit is iets anders. Met een levenstestament worden de lwensen vastgelegd voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u door ziekte of ongeval (tijdelijk of permanent) zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. 
Opent in een nieuw venster

 

 

 

 

 

erfrecht

tgIndien er géén testament is, dan zijn er wettelijke regels die bepalen hoe de verdeling van de erfenis moet plaatsvinden.  Particulieren kunnen gratis schriftelijk navragen óf de overledene een testament heeft.  Alleen een notaris kan een testament opvragen.

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centraal-testamentenregister-ctrOpent in een nieuw venster

ErfgenaamOpent in een nieuw venster is degene die erft van de erflater. Echter zolang iemand leeft is deze geen erflater en is er geen erfgenaam. De mogelijke erfgenaam kan daarom hooguit de verwachting hebben van iemand te erven. De toekomstige erflater moet dan wel eerder overlijden dan de mogelijke erfgenaam. Wanneer iemand een testament maakt en daarin iemand tot erfgenaam benoemt, betekent dit ook niet dat deze erfgenaam kan rekenen op de erfenis. De toekomstige erflater kan het testament immers nadien weer wijzigen

Vijf veelgestelde vragen over erfrecht:

1. Wat gebeurt er als er geen testament is?
Antwoord: Zonder testament is de wettelijke verdeling van toepassing, waarbij de echtgenoot en kinderen gelijke delen erven.

2. Kan ik voorkomen dat mijn kinderen hun legitieme portie opeisen?
Antwoord: Nee, de legitieme portie is een wettelijk recht van bepaalde nabestaanden en kan niet volledig worden uitgesloten.

3. Hoe wordt een executeur-testamentair aangesteld?
Antwoord: De overledene benoemt een executeur-testamentair in het testament. Als er geen executeur is aangewezen, kan de rechtbank er een benoemen. Mr. Van Kampen is reeds meerdere malen als executeur benoemd door de rechtbank.

4. Zijn mijn schenkingen tijdens mijn leven van invloed op de nalatenschap?
Antwoord: Schenkingen kunnen van invloed zijn op de nalatenschap. Het is belangrijk om deze correct vast te leggen en rekening te houden met fiscale consequenties.

5. Kan ik mijn testament op elk moment wijzigen?
Antwoord: Ja, een testament kan op elk moment worden gewijzigd, zolang de opsteller nog wilsbekwaam is. Een notaris kan u helpen bij het doorvoeren van wijzigingen.

 

 

Indien u vragen heeft over de uitvoering van een testament dan wel andere vragen over erven, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte