Erfrecht

Het erfrecht bevat de regels in het burgerlijk wetboek wie er na iemands overlijden (de erflater) erft. Is er een testament, dan is daarin geregeld wie erft. Is er geen testament dan regelt de wet wie erft.

De erflater is degene die overlijdt en wiens erfenis moet worden geregeld. De erflater kan dit zelf tijdens het leven regelen door het laten opmaken van een testament.  Alleen een notaris kan een testament opmaken.

Indien er géén testament is, dan zijn er wettelijke regels die bepalen hoe de verdeling van de erfenis moet plaatsvinden.  Particulieren kunnen gratis schriftelijk navragen óf de overledene een testament heeft.  Alleen een notaris kan een testament opvragen.

https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/centraal-testamentenregister-ctrOpent in een nieuw venster

ErfgenaamOpent in een nieuw venster is degene die erft van de erflater. Echter zolang iemand leeft is deze geen erflater en is er geen erfgenaam. De mogelijke erfgenaam kan daarom hooguit de verwachting hebben van iemand te erven. De toekomstige erflater moet dan wel eerder overlijden dan de mogelijke erfgenaam.

Indien iemand een testament maakt en daarin iemand tot erfgenaam benoemt, betekent dit niet dat deze erfgenaam kan rekenen op de erfenis. De toekomstige erflater kan het testament immers nadien weer wijzigen

Indien iemand een testament maakt en daarin iemand tot erfgenaam benoemt, betekent dit niet dat deze erfgenaam kan rekenen op de erfenis. De toekomstige erflater kan het testament immers nadien weer wijzigen.

 

Indien u vragen heeft over de uitvoering van een testament dan wel andere vragen over erven, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)