<

Partneralimentatie uitgelegd

Bij partneralimentatie staan twee begrippen centraal: behoefte en draagkracht. De alimentatieverplichting hangt enerzijds af van de behoefte bij degene die de alimentatie nodig heeft en anderzijds van de draagkracht bij degene die de alimentatie moet betalen. Voor het...

Toetsing afspraken kinderalimentatie!

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden van 26 mei jl., (klik hier voor de uitspraak) is wederom af te lezen wat de Hoge Raad altijd oordeelt als het gaat over afspraken die ouders maken over de hoogte en duur van kinderalimentatie. Kern van de...

Duur partneralimentatie vanaf 2020

Dames en heren! de tijden zijn veranderd. De duur van de verplichting tot betaling van partneralimentatie zal in veel gevallen – voor scheidingen die zijn begonnen na 31 december jl.- aanzienlijk korter zijn dan voorheen. Sinds 1 januari jl. is de maximale duur...

Partneralimentatie ALERT

Nieuwe belastingplannen Per 1 januari 2014 is een beperking van de hypotheekrenteaftrek ingevoerd. In combinatie met het nieuwe “Belastingplan 2019” kan dit vergaande en (zeer) ongewenste gevolgen hebben voor mensen die partneralimentatie moet betalen. Dit geldt m.n....