Kosten en voorwaarden

 

Wat kost onze dienstverlening?

Advocatendiensten zijn duur, althans dat is het beeld dat veel mensen daarbij hebben. Dat is ook niet altijd onterecht.

Op de websites van de meeste van onze concurrenten (advocaten en mediators) vindt u onder het tabblad “kosten” een vrij vaag verhaal met een kreet over “Gratis rechtshulp” “Subsidie” of iets dergelijks. Het gaat dan dus over toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand, ook wel “gefinancierde rechtsbijstand” genoemd.

Als het gaat over de vraag hoeveel de advocaat rekent als u niet voor die toevoeging in aanmerking komt worden de meeste advocatenkantoren dan opeens nogal vaag. In weinig gevallen ziet u dan een uursalaris of als dat er wel staat weet u eigenlijk nog niet veel. Wij willen hier echter maximale duidelijkheid en transparantie in betrachten. Want wij begrijpen hoe belangrijk dit aspect van de dienstverlening voor u zal zijn.

Daarom hier zo duidelijk mogelijk het volledige verhaal, van onze kant:

blank

Gefinancierde rechtshulp (“toevoeging”)

Alhoewel onder advocaten in discussie is er nog altijd (uit de tijd waarin de overheid nog geld over had voor de sociale rechtshulp) de regeling van de Wet op de Rechtsbijstand. Deze is er voor mensen die het salaris van een advocaat zelf niet kunnen betalen. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u nagaan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/

Als u voor toevoeging in aanmerking komt blijven de advocaatkosten doorgaans beperkt tot een eigen bijdrage. Deze bedraagt ten minste € 380,- en ten hoogste € 949,-.

Betalende zaak

Als u over voldoende inkomen en/of vermogen beschikt en de bijstand van een advocaat of mediator wel (helemaal) zelf moet betalen is het natuurlijk de vraag of u eigenlijk nog wel een keuze hebt tussen het wel of niet inschakelen van een (eigen) advocaat. Soms wordt u immers gewoon namens “de ander” aangeschreven door een advocaat, een jurist of een andere belangbehartiger en wordt er van alles geclaimd waar u het wel eens helemaal niet mee eens kunt zijn. Soms is dan “goede raad duur” maar (lang) niet altijd!

Als u ons door een van onze advocaten laat bijstaan declareren wij op basis van het aantal aan uw zaak bestede “uren maal tarief”.

Het tarief kan echter per zaak en per advocaat nogal verschillen. U moet dan ook denken aan uurtarieven tussen de € 150,- en € 250,- exclusief de b.t.w.

Wat moet u zich dan voorstellen bij de kosten die wij bij u in rekening brengen?

Het antwoord luidt: dat hangt af van allerlei factoren zoals:

  • Het (financiële) belang van uw zaak. Voor een zaak met een belang van € 10.000,- brengen wij bijvoorbeeld een lager tarief in rekening dan bij een zaak die gaat over een geschil van € 100.000,-
  • Uw draagkracht; Bij een cliënt wiens inkomen of vermogen net boven de grens van de Wet op de Rechtsbijstand uitkomt brengen wij een ander tarief in rekening dan wanneer iemand een inkomen van bijvoorbeeld 4 x modaal verdient.
  • De mate van specialisatie die de zaak vergt. Een lastige fiscale- of pensioenkwestie of een complexe afwikkeling van huwelijksvoorwaarden kan duurder uitvallen dan een zaak met “doorsnee” moeilijkheidsgraad.

Daarbij zijn er nog andere factoren waar wij bij het opstellen van onze declaratie rekening mee kunnen houden zoals uw woon- / leefsituatie, of u kinderen te verzorgen heeft, of wanneer u met pensioen bent.

Verantwoording (specificatie) van de aan de zaak bestede tijd

Als “tijdschrijvers” besteden wij op dagelijkse basis relatief veel tijd aan het afleggen van rekening en verantwoording van wat wij dan eigenlijk in uw dossier feitelijk doen. Wij registreren de aan uw zaak bestede tijd namelijk per tijdeenheid van 3 (!) minuten. Die minuten vindt u dan terug op de specificatie die wij altijd voegen bij de declaratie die wij u toesturen.

Als wij een (meer of minder uitvoerige) brief, advies of processtuk, schrijven aan een rechtbank, advocaat van de tegenpartij of derde, dan noteren wij uiteraard de door ons daar aan bestede tijd. Als u daar vragen bij hebt zijn wij ten allen tijde bereid om de werkzaamheden toe te lichten.

Zo zijn immers ook wel eens brieven of stukken waar wij wat langer over moeten nadenken, die wat vaker gecorrigeerd moeten worden of waarvoor wij vaker dan anders dossier- en/of literatuuronderzoek voor moeten doen. Overigens streven wij er naar om zulke werkzaamheden tot een minimum bij u in rekening te brengen.

Regelmatig declareren.

Een veel voorkomende fout die door advocaten en mediators nog wel gemaakt wordt is onvoldoende (regelmatig) declareren. Dat is een riskante aangelegenheid. Als de (volgende) declaratie namelijk te lang op zich laat wachten terwijl de werkzaamheden hard oplopen komt u mogelijk voor een (zeer) onaangename verrassing te staan. Bij ons mag er tussen de aanvang van het werk en de declaratie dan ook, bijzonderheden daargelaten, nooit meer dan 4 weken tijd zitten.

Betalingsregeling (?)

En als de declaratie dan toch nog tegenvalt of u kunt hem gewoon niet in (helemaal) ineens betalen dan is een betalingsregeling bij ons bijna altijd bespreekbaar. Daarvoor kijken we dan (nogmaals) naar uw persoonlijke (financiële) situatie. Heeft u nu geen geld maar wel in de (nabije) toekomst? Dan kunnen wij wel een poosje wachten op “onze” centen. Is er pas geld als de zaak ten einde is? Dan wachten wij daar vaak ook op.

 

Met andere woorden: Declareren is Maatwerk.

Wij streven dan ook naar

  1. Vooraf aan u maximale duidelijkheid te verschaffen over de kosten;
  2. Maximaal met uw financiële omstandigheden rekening te houden zodat achteraf de zaak nooit kan eindigen in een financieel fiasco.

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte