Gedagvaard!

Een cliënte, ik noem haar verder ook wel: “nicht Marissa”, meldde zich bij ons kantoor met een dagvaarding.  Zij werd gedagvaard door de zorgverzekeraar van haar overleden tante. De zorgverzekeraar vorderde maar liefst zo’n € 114.000,- uitgekeerd persoonsgebonden budget (PGB) terug. Marissa vertelde dat zij gedurende een aantal maanden gezorgd heeft voor haar tante in Aerdenhout. Deze tante, weduwe en kinderloos gebleven, had vooral de laatste maanden van haar leven erg veel zorg nodig. Marissa heeft, samen met haar man, die zorg met liefde gegeven.

Erfenis

Tante was op zich niet vermogend maar haar huis was wel vrij van hypotheek. Na haar overlijden meldden zich opeens ook alle neven en nichten in hun hoedanigheid van erfgenamen. Zij hadden zich echter nooit veel bekommerd om het welzijn van tante, ook niet in die laatste maanden waarin zij zo ziek was.
Marissa is zo, zonder dat zij daar erg in had, plotseling in twee grote juridische conflict terechtgekomen.  Zowel met de zorgverzekeraar als met haar neven en nichten heeft zij nu problemen en zij vraagt juridische bijstand.

Persoonsgebonden budget doorbetaald na overlijden

Ik ben me gaan verdiepen in de zaak. Gaandeweg kwamen brokjes informatie los. Wat blijkt? Tante had een PGB waaruit het laatste jaar van haar leven, de intensieve zorg die noodzakelijk was, van betaald moest worden. De correcte besteding van dat geld moest dan uiteraard ook schriftelijk verantwoord worden en dat was – helaas – niet altijd volledig gebeurd.
Wel was daarvoor een zorgbureau ingeschakeld, maar de melding dat tante was overleden had de zorgverzekeraar blijkbaar niet bereikt.
Daardoor werd er nog maandenlang na het overlijden bijna € 10.000,- per maand aan PGB overgemaakt voor zorg voor tante, die dus al overleden was! Tante had Marissa bij leven haar bankpas en pincode gegeven…. 

Financiële nood

De financiële situatie van Marissa was echter allerminst rooskleurig. Uiteindelijk bleek dat zij een groot deel van dit PGB-geld gebruikte om tekorten aan te vullen en schulden weg te werken. Na enige tijd ontdekte de zorgverzekeraar de gemaakte fout en is dat geld dan ook gaan terugvorderen. Dat was voor Marissa echter een groot probleem, want dat geld was er inmiddels niet meer!
Hoe cliënte dan bij te staan in deze voor haar zo netelige kwestie?

De procedure tegen de zorgverzekeraar heeft in ieder geval geleid tot de volgende uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2015:8694

Philip van Kampen
Tel. 0113-348626
Email: kampen@servusadvocatuur.nl

Februari 2019