Rechtspraak in zaken waarin mr. Ph. van Kampen als advocaat, bijzonder curator of mediator is opgetreden

Instantie datum vindplaats essentie
Gerechtshof Den Bosch 4 feb. 2021 GHSHE:2021:328 alimentatiegerechtigde interen op vermogen
Rb. Z-W-B Middelburg 27 nov. 2019

RBZWB:2019:5842 en

EB 2020-27

Verzoek tot aanhechten ouderschapsplan bij ex-samenwoners zonder gezamenlijk gezag. Bedoeling van de wetgever, analoge toepassing artikel 1:247a BW en belang van partijen. De rechtbank kent het verzoek toe.
Gerechtshof Den Bosch 17 okt. 2019 GHSHE:2019:3820

Bewind

Art. 1:441 BW; Aan de bewindvoerder wordt toestemming verleend voor de aankoop van een woning/appartement voor de rechthebbende tot een bedrag van € 120.000,-

 

Gerechtshof Den Bosch 5 april 2016 GHSHE:2016:1296 huwelijkse voorwaarden; finale verrekening (Walcherse boerderij)
Rb. Z-W-B Middelburg 3 feb. 2016 RBZWB:2016:534

Provisionele voorziening ex art. 223 Rv. Vrouw voldoende belang bij haar vordering.

De rechtbank stelt, zonder nader onderzoek te doen naar behoefte en draagkracht, een door de man te betalen kinderbijdrage vast.

 

Rb. Z-W-B Middelburg 23 sept. 2015 RBZWB:2015:8694 Vordering van zorgverzekeraar gericht tot de executeur testamentair en de erfgenamen van de overleden debiteur. Vordering tegen executeur wordt afgewezen omdat die de aanwijzing niet heeft aanvaard en zij ook niet voor zichzelf aansprakelijk is. De erfgenamen hebben verstek laten gaan.
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen 25 februari 2015 ECLI:NL:RBNNE:2015:649 Verrekening pensioenrechten “Boon / van Loon”; beroep op verjaring ongegrond
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2013 GHARL:2013:BZ8614 Personen- en familierecht. Rekening en verantwoording. Voogdij. Overgangsrecht. Verjaring.
Gerechtshof Den Bosch 9 okt. 2012

GHSHE:2012:BX9642

en

JPF 2012/168

art. 1:377a BW; hof bekrachtigt de door de rechtbank vastgestelde voorlopige omgangsregeling tussen de vader en de kinderen onder begeleiding van het omgangshuis ondanks uitdrukkelijke bezwaren van de kinderen tegen omgang met de vader.
Gerechtshof ‘s-Gravenhage 31 mei 2011

GHSGR:2011:BR5920

en

RFR 2012/8

Afwikkeling periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden na echtscheiding.
Gerechtshof Den Bosch 21 sept. 2010

GHSGR:2010:BN7952

 

FJR 2016/30.16

Erfrecht, ontslag executeur, gewichtige redenen, executeur was eerder bewindvoerder.
Rechtbank Middelburg 14 maart 2007

RBMID:2007:BA2978

RFR 2007, 93
EB 2007, 68

 

(Mr. Ph. van Kampen als mediator)

Overgeslagen polis na mediation

 

 

 

Rechtbank Middelburg 2 maart 2005 RBMID:2005:AZ5366

Personenschade

Vergoeding materiele en immateriële schade na bewezen sexueel misbruik

Gerechtshof Den Haag 12 jan. 2005 GHSGR:2005:AS5832 Toepassing gezinsnorm bij berekening kinderalimentatie: dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van kinderen in het tweede gezin van de vader?
Gerechtshof Den Haag 16 juli 2003

GHSGR:2003:AI1152

 

NJF 2003, 28
FJR 2003, 61

 

(Mr. Ph. van Kampen als bijzonder curator)

Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Aanvang termijn van artikel 207, lid 3 boek 1 BW

Gerechtshof Den Haag 2 juli 2003 GHSGR:2003:AI1174 Verblijfplaats kinderen na echtscheiding. Rapportage waarbij een der partijen niet is betrokken, toch bruikbaar bij beslissing omtrent verblijfplaats.
Gerechtshof Den Haag 9 mei 2000 GHSGR:2000:AE9943

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Terugvordering in verband met onjuiste inkomstenformulier RWW

Nu saniet geen voordeel heeft getrokken uit weedteelt wordt deze opgave niet frauduleus geacht.

 

Gerechtshof Den Haag (strafkamer) 11 feb. 2000 GHSGR:2000:AE0019

Strafrecht

Deelneming aan misdadige organisatie. Medeplegen uitvoeren van XTC en/of amfetamine. Medeplegen van verkopen, vervoeren, afleveren en aanwezig hebben van hashish en hennep. Mishandeling en verkrachting.

Rechtbank Middelburg, (bestuursrecht) 17 april 1997 krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/ Bezwaar tegen bouw Rabobank op het van der Biltplein te Heinkenszand namens de winkeliersvereniging WINBELA