Wanneer een huwelijk onder gemeenschap van goederen eindigt door een echtscheiding, moet er veel verdeeld worden onder partijen. Opgebouwd pensioen en andere pensioenrechten vergeet men soms. In deze zaak was daar dus ook sprake van.

Het geschil

Het huwelijk was in 1987 beëindigd door echtscheiding en in 2010 heeft de man de pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor de vrouw aanspraak maakt op de pensioenrechten. Zij is van mening dat ze recht heeft op een deel van het door de man opgebouwde pensioen. Dit onderbouwt zij door middel van het arrest Boon-Van Loon van de Hoge Raad van 23 november.

De man is echter van mening dat hij en de vrouw hun huwelijksgemeenschap in 1988 hebben verdeeld. Hierdoor ging hij er vanuit dat die verdeling allesomvattend is geweest. Daarnaast heeft de vrouw vóór februari 2013 niets gedaan om tot verrekening van de pensioenrechten te komen. De man stelt daarom dat er niet binnen een redelijke termijn gehandeld is.

Boon-Van Loon en pensioen

In het arrest Boon-Van Loon kwam duidelijk naar voren dat opgebouwde ouderdomspensioenrechten dienen te worden verrekend bij een ontbinding van een huwelijksgemeenschap. Hier kan alleen van afgeweken worden wanneer de man duidelijk onderbouwd waarom dit niet kan. In dit geval had de man gesteld dat de vrouw niet binnen een redelijk termijn aanspraak heeft gemaakt op verrekening.

Oordeel van de rechter

De rechter heeft hierover geoordeeld dat een vordering tot verdeling niet verjaart. Door enkel tijdsverloop kan een beroep op rechtsverwerking niet slagen en bijkomende omstandigheden die dat beroep wel kans van slagen zouden kunnen geven, heeft de man niet gesteld.
Daarom verklaart de rechtbank dat de vrouw op de voet van het arrest Boon-Van Loon aanspraak kan maken op een gedeelte van de door de man opgebouwde pensioenrechten.

Beslagleggen op pensioen

De rechtbank besliste in 2015 ( ECLI:NL:RBNNE:2015:649 )
Op grond van deze uitspraak moest eerst duidelijk worden op welk bedrag mevrouw recht had. Toen dit duidelijk was, moest de man zijn ontvangen pensioen gedeeltelijk maandelijks aan haar uitkeren. Dit deed de man echter niet vrijwillig. Hiervoor is een deurwaarder beslag gaan leggen toen dat eenmaal rond was.
Pas 2 jaar later werd eindelijk onder het eerste pensioenfonds (één van de twee waar pensioen was opgebouwd) beslag gelegd. sindsdien krijgt de vrouw eindelijk haar deel van het pensioen waarop zij al sinds 2010 recht had.

Philip van kampen
Tel. 0113-348626
Email: kampen@servusadvocatuur.nl

Februari 2019