Gemeenschappelijke echtscheiding

SAMEN

 

Als u besluit in overleg tot een echtscheiding te komen dan kunt u gezamenlijk een advocaat in de arm nemen. U kunt samen een vrijblijvende afspraak maken voor het starten van of advies over een gemeenschappelijke echtscheidingsprocedure.

Gezamenlijk gaat u dan deze procedure in waarbij u samen met de advocaat de spelregelssamen bepaalt. Met u inventariseert de advocaat welke informatie deze nodig heeft voor de procedure. U ontvangt formulieren die u invult en met de gewenste bewijsstukken inlevert.
Op basis van de door u aangeleverde informatie wordt in een gesprek met u beiden een voorstel aan u voorgelegd om tot afspraken te komen waarmee u beiden kunt instemmen. Indien dit lukt (na eventuele bijstelling van het voorstel), worden de afspraken in een echtscheidingsconvenant (en eventueel ouderschapsplan) uitgewerkt. Deze uitwerking wordt ook weer aan u voorgelegd. Indien u beide akkoord bent met de tekst van dit convenant en ouderschapsplan wordt door beiden getekend.

Vervolgens kan wordt het verzoekschrift met convenant en ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank.
De rechtbank  zal de echtscheiding dan, zonder dat een zitting nodig is, kunnen uitspreken. Normaal gezien binnen circa 4 weken na het indienen van het echtscheidingsverzoek komt dan de echtscheidingsbeschikking.

Tot slot wordt de echtscheidingsbeschikking ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar u bent getrouwd, nadat u eerst nog ieder een akte van berusting heeft ondertekend. Door het ondertekenen van deze akte van  berusting doet u afstand van het recht om binnen 3 maanden in hoger beroep te gaan. Deze termijn hoeft dan dus niet te worden afgewacht alvorens de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente kan worden ingeschreven. Pas als de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente waar u bent gehuwd, is de echtscheiding een juridisch feit: dan pas bent u officieel gescheiden.

 

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)