achternaam

Sinds 1 januari 2024 heeft Nederland een opvallende verandering ondergaan op het gebied van persoonsregistratie: de mogelijkheid om een dubbele achternaam te dragen. Deze nieuwe wetgeving opent de deur naar meer diversiteit en persoonlijke expressie in de samenleving. In dit artikel zal ik dieper ingaan op dit wetsvoorstel.

Doel van de wetswijziging

De wetswijziging met betrekking tot dubbele achternamen, die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, heeft als doel een meer flexibel en inclusief beleid te creëren. Voorheen waren er strikte regels omtrent het aannemen van een dubbele achternaam. Met de nieuwe regels wordt het proces toegankelijker, waardoor er meer vrijheid ontstaat bij het kiezen van een achternaam. Deze verandering is een weerspiegeling van een veranderende maatschappij die diversiteit en persoonlijke keuzevrijheid waardeert.

Uitleg van de regels

Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2024 is er een keuzevrijheid voor het kiezen van een dubbele achternaam. Deze keuze geldt ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Een dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan. In het geval een ouder al een meervoudige achternaam heeft, geldt dit als één naam. Het is aan de ouders om de volgorde van de namen te bepalen. De namen worden achter elkaar vermeld zonder koppelteken. Voor voorbeelden van de verschillende mogelijkheden verwijs ik u naar de uitleg van de rijksoverheid.

Adoptie

Ingeval van adoptie is er ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van de achternamen van de biologische ouders en de adoptieouders. Ook hier geldt echter dat er een maximum van twee namen gekozen kan worden.

Overgangsregeling

Wanneer uw (oudste) kind is geboren voor 1 januari 2024, maar na 1 januari 2016 is er een overgangsregeling. U kunt er dan alsnog voor kiezen de achternaam te wijzigen. Dit moet u doen voor het einde van dit jaar. De overige voorwaarden blijven van toepassing: de achternaam bestaat uit maximaal twee namen en de namen gelden ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Geen keuze gemaakt?

Een keuze maken is niet verplicht. Op het moment dat u geen keuze maakt, blijven de oude regels van toepassing. Wordt een kind binnen een huwelijk geboren, dan krijgt het de achternaam van de vader en wordt een kind geboren buiten het huwelijk dan krijgt het de achternaam van de moeder.

Veelgestelde vragen over deze wetswijziging

 

1.Is het mogelijk om de gecombineerde achternaam van mijn kind later te veranderen en hoe gaat dat?

Als ouders gaan trouwen, kunnen zij opnieuw de gecombineerde achternaam van het kind laten veranderen. En als de ouders een geregistreerd partnerschap sluiten is dit ook mogelijk. Het mag maar 1 keer en alleen op deze dag. U kunt dit vooraf vragen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze naamskeuze is gratis.

In andere situaties is het mogelijk om via Justis een gecombineerde achternaam aan te vragen. Hier zijn voorwaarden aan. Een verzoek tot naamswijziging via Justis kost € 835. Dit kan alleen aangevraagd worden door een ouder met ouderlijk gezag. En de beide ouders moeten het hiermee eens zijn. Een meerderjarige kan de achternaam veranderen als de ouders gescheiden zijn en als de meerderjarige daarna door een stiefouder verzorgd of opgevoed is. 18 tot en met 20 jarigen kunnen ook de naamskeuze van hun ouders laten veranderen door Justis.

2. Wat kost het kiezen van een gecombineerde achternaam voor een kind?

Een naamskeuze bij de geboorte is gratis. Voor kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren zijn de kosten voor naamswijziging € 75 voor het eerste kind. Voor ieder volgend kind zijn de kosten € 50. De keuze kan alleen voor alle kinderen tegelijk gedaan worden.

3. Heeft de keuze voor een achternaam invloed op wie het ouderlijk gezag heeft?

Nee, de keuze voor een achternaam heeft niets met het hebben of krijgen van ouderlijk gezag te maken.

4. Een van de ouders heeft een gecombineerde achternaam, bv. een Spaanse of Portugese achternaam. Geldt dit als 1 naam of kan ik hier een deel van doorgeven.

De belangrijkste regel is dat Nederlanders 1 achternaam hebben. Dat kan een dubbele naam zijn. Nederlanders die bewijzen dat hun achternaam een combinatie is van de namen van hun ouders kunnen bij de gemeente vragen om een deel daarvan door te geven aan hun kinderen.

5. Welke achternaam krijgt de volgende generatie?

Krijgt uw kind met dubbele achternaam later zelf kinderen? Dan zijn de mogelijkheden voor die kinderen: de dubbele achternaam van de vader of duomoeder, de dubbele achternaam van de moeder, een combinatie: beide ouders geven 1 van hun achternamen door.

januari 2024

Mocht u nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op.
Servus Advocatuur en Mediation
0113-34 86 26
info@servusadvocatuur.nl