Financieel ouderenmisbruik is een groeiend probleem dat de kwetsbaarste leden van onze samenleving treft. Ouderen,financieel ouderenmisbruik met financiële middelen en soms afnemende cognitieve vermogens, worden vaak het slachtoffer van individuen die misbruik maken van hun situatie. Dit gevaar wordt echter onvoldoende erkend, terwijl de gevolgen verwoestend kunnen zijn.

 

De risico’s voor ouderen

Mensen worden steeds ouder. Dat wil echter niet zeggen dat we ook gezond ouder worden. Fysieke en mentale gezondheidsproblemen tasten het vermogen om financiële transacties te begrijpen en te beheren aan. Daarbij komt dan nog dat onze maatschappij inmiddels voornamelijk digitaal is ingericht. Dat is voor het merendeel van de oudere medemens moeilijk te begrijpen, laat staan om hieraan mee te doen. Ook zijn de sociale contacten de afgelopen decennia afgenomen. Daarmee is er ook minder sociale controle waardoor we steeds minder goed weten hoe het met onze oudere buurman of -vrouw gaat.

Definitie

Financieel ouderenmisbruik betreft het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld en/of goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand uit de huiselijke kring. ​Dit kunnen vrienden/kennissen zijn, buren, familie of mantelzorgers.

Hoe vaak komt het voor?

Vanaf 75 jaar komen ouderen in de gevarenzone. Van ouderen tussen de 75 en 80 jaar krijgt 4,2% te maken met misbruik. Vanaf 80 jaar stijgt dit percentage naar 4,4%. Daarbij komt dat mannen vaker slachtoffer zijn dan vrouwen, 3,2% tegen 2,7%. Wilt u meer weten over een onderzoek uit 2018 naar dit onderwerp? Klik dan hier.

Voorbeelden zijn er genoeg:
 • boodschappen voor zichzelf betalen met de pinpas van een ander
 • bedragen overmaken naar de eigen rekening 
 • diefstal van – al of niet waardevolle en dierbarebezittingen 
 • pinpasfraude
 • gedwongen” testament-wijziging, wilsbeschikking of hypotheekopname
 • verkoop van eigendommen
 • misbruik van machtigingen
 • koop op naam van slachtoffer 
 • financieel kort houden.

Een bekend recent voorbeeld uit de media betreft het Souburgse stel dat ome Ko misbruikte. Het verhaal leest u hier.

Wat zijn signalen dat iemand misbruikt wordt?
 • Verdwijnen van geld, goederen of waardevolle spullen 
 • Onverklaarbare geldopnames of kosten 
 • Plotseling geldgebrek; betaalachterstand: huur, energie, (bij slachtoffer) 
 • Toenemend aantal schuldeisers  / brieven van incassobureaus 
 • Plotselinge verzoeken tot testamentswijzigingen in aanwezigheid van een familielid (pleger) 
 • Vermijden of weigeren informatie te geven over financiële omstandigheden door oudere of mantelzorger (pleger) 
 • Weerstand en/of verbaal geweld (door de vermoedelijke pleger) als vermoedens besproken worden tegen de oudere als deze zich wil verzetten 
 • Verslaving of financiële problemen bij de (vermoedelijke) pleger

Ook in onze (erfrecht)praktijk zijn er helaas een aantal voorbeelden bekend. Naast degene die misbruikt worden zijn er natuurlijk nog meerdere benadeelden. Reden waarom mensen via een gerechtelijke procedures of mediation dit misbuik hersteld willen hebben.

januari 2024

Mocht u vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op.
Servus Advocatuur en Mediation

0113-34 86 26
info@servusadvocatuur.nl

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte