In mijn bijna 30-jarige ervaring als advocaat heb ik dit nog niet eerder meegemaakt:

Mijn cliënt (van middelbare leeftijd) is na zijn echtscheiding opgenomen in Emergis nadat hij in conflict is geraakt met zijn ouders over de vraag of hij met een (nieuwe) partner kan gaan samenwonen. De ouders maken zich (wat ook niet helemaal onbegrijpelijk leek) grote zorgen want de vriendin heeft een uitkering en is niet vies van een jointje op z’n tijd.

Uit de (boedel)scheiding die ik twee jaar geleden voor hem heb afgerond heeft hij een “heel aardig” geldbedrag overgehouden.

Cliënt heeft een voorliefde voor dure auto’s. Hij stapt naar een dealer en koopt een 7 jaar oude cabriolet voor bijna € 60.000,-. Voor hem is het overigens niet heel bijzonder om een dure auto te kopen. Want dat had hij tijdens zijn huwelijk wel vaker gedaan.

Cliënt is na de scheiding en een opname in de g.g.z bij zijn ouders ingetrokken. Daar ontstond een groot conflict over zijn partnerkeuze. Hij wil met haar gaan samenleven. In het voorjaar is hij, tijdens een hoog opgelopen ruzie daarover, de straat opgelopen waar zijn ouders hem – alles behalve zachtzinnig – te kennen geven dat er “van alles en nog wat zal zwaaien” als hij zijn plannen doorzet. De politie wordt gebeld en deze zoekt in het systeem en herkent mijn cliënt als ex-g.g.z.-cliënt, schakelt subiet de g.g.z. in en cliënt wordt door middel van een crisismaatregel (weer) tegen zijn wil opgenomen.

De verplichte zorg gaat er echter na drie weken alweer vanaf: helemaal niet nodig. Het gaat erg goed met hem. Cliënt is daardoor weer vrij om te gaan en te staan maar als hij zijn boodschappen in de winkel wil afrekenen blijkt dat zijn rekening is geblokkeerd. Hij kan wel door de grond zakken van schaamte.

Achteraf komt vast te staan dat zijn ouders de kantonrechter (onder verwijzing naar de verplichte opname) hebben gevraagd om curatele en een provisioneel bewind, zeg maar” “spoed-curatele”. Dit verzoek is door de rechter, per omgaande en zonder dat hij daarop is gehoord, toegewezen.

Twee weken geleden is het verzoek alsnog volledig (door dezelfde rechter) behandeld op de zitting en hebben we de zaak “recht gezet”. De (voorlopige) curatele is opgeheven en cliënt is weer volledig vrij mens!

Dit is nou echt zo één van die zaken waardoor je weer weet waarom je ooit advocaat wilde worden.

Goes, 24 augustus 2020

Mr. Philip van Kampen
Advocaat en Mediator
0113 – 34 86 26
kampen@servusadvocatuur.nl

Nb. Deze blog is gebaseerd op een bestaande zaak. Vanwege privacybescherming zijn enkele kenmerkende details aangepast ter voorkoming van herkenning.

Zie ook: “Britney Spears”