Het zijn vreemde en onzekere tijden voor ons allemaal. kinderenHet Coronavirus maakt vele slachtoffers en iedereen maakt zich zorgen. De Kinderombudsman merkt dat er veel kinderen van gescheiden ouders contact met hen opnemen. Veel kinderen maken zich zorgen, over zichzelf, maar ook over hun ouders. Het is goed voor hen om hierover te kunnen praten.

Het blijkt ook dat omgangsregelingen (tijdelijk) worden stopgezet vanwege het Coronavirus. Dit is niet per definitie de bedoeling. Kinderen hebben recht op omgang met hun ouders, tenzij er zwaarwegende belangen zijn dit niet te doen.

Er is geen volledige lockdown in Nederland. Kinderen van gescheiden ouders moeten gewoon naar hun vader en hun moeder kunnen, tenzij het niet in hun eigen belang is. Dat contact door moet blijven gaan, geldt ook voor kinderen die uit huis zijn geplaatst. Als iedereen zich zoveel mogelijk aan de afspraken houdt en de 1,5 meter afstand tot anderen bewaart, kun je ook in zorginstellingen gewoon op bezoek.

– Margrite Kalverboer, de Kinderombudsvrouw.

Om te voorkomen dat kinderen van gescheiden ouders of kinderen die uit huis zijn geplaatst een of beide ouders lange tijd niet te zien krijgen, heeft het team van de Kinderombudsman de uitgangspunten voor contact op een rij gezet. Het doel hiervan is simpel: omgangsregelingen moeten zo goed en zo lang mogelijk overeind blijven.

In het kort ziet het stappenplan er als volgt uit:

  1. Belangen van het kind
    Hiervoor is van belang: waar is de omgangsregeling op gericht? hoe vaak is er omgang? Wat is de leeftijd van het kind?
  2. Belangen van anderen
    Dit kunnen zijn: andere kinderen, instanties, ouder(s), verzorger(s), de maatschappij of andere partijen
  3. Belangenafweging
  4. Uitleg aan het kind

De kinderombudsman heeft ook een brochure gemaakt t.b.v. het maken van deze belangenafweging. U kunt deze hier downloaden en zelf aan de slag gaan met dit stappenplan.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op.
Ilona Anthonise-Gieling
Advocaat
0113-34 86 26
anthonise@servusadvocatuur.nl