Spring naar inhoud

blog

Servus
Servus Advocatuur en Mediation

Wanneer partners uit elkaar gaan (of dit nu samenwonen, geregistreerd partnerschap of een huwelijk is) moet er veel geregeld worden: Hoe wordt de zorg over de kinderen verdeeld? Kan ieder rondkomen met zijn of haar inkomen? Moet het huis worden verkocht? Hoe moet het met de schulden? Het is een hele onzekere en moeilijke periode, voor alle betrokkenen. ...lees verder "Waarom is het beter te kiezen voor een advocaat-mediator?"

Wanneer een huwelijk onder gemeenschap van goederen eindigt door een echtscheiding, moet er veel verdeeld worden onder partijen. Opgebouwd pensioen en andere pensioenrechten vergeet men soms. In deze zaak was daar dus ook sprake van.

Het geschil

Het huwelijk was in 1987 beëindigd door echtscheiding en in 2010 heeft de man de pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor de vrouw aanspraak maakt op de pensioenrechten. Zij is van mening dat ze recht heeft op een deel van het door de man opgebouwde pensioen. Dit onderbouwt zij door middel van het arrest Boon-Van Loon van de Hoge Raad van 23 november.

De man is echter van mening dat hij en de vrouw hun huwelijksgemeenschap in 1988 hebben verdeeld. Hierdoor ging hij er vanuit dat die verdeling allesomvattend is geweest. Daarnaast heeft de vrouw vóór februari 2013 niets gedaan om tot verrekening van de pensioenrechten te komen. De man stelt daarom dat er niet binnen een redelijke termijn gehandeld is.

...lees verder "Eindelijk beslag leggen onder pensioenfonds"

Gedagvaard!

Een cliënte, ik noem haar verder ook wel: “nicht Marissa”, meldde zich bij ons kantoor met een dagvaarding.  Zij werd gedagvaard door de zorgverzekeraar van haar overleden tante. De zorgverzekeraar vorderde maar liefst zo'n € 114.000,- uitgekeerd persoonsgebonden budget (PGB) terug. Marissa vertelde dat zij gedurende een aantal maanden gezorgd heeft voor haar tante in Aerdenhout. Deze tante, weduwe en kinderloos gebleven, had vooral de laatste maanden van haar leven erg veel zorg nodig. Marissa heeft, samen met haar man, die zorg met liefde gegeven.

Erfenis

Tante was op zich niet vermogend maar haar huis was wel vrij van hypotheek. Na haar overlijden meldden zich opeens ook alle neven en nichten in hun hoedanigheid van erfgenamen. Zij hadden zich echter nooit veel bekommerd om het welzijn van tante, ook niet in die laatste maanden waarin zij zo ziek was.
Marissa is zo, zonder dat zij daar erg in had, plotseling in twee grote juridische conflict terechtgekomen.  Zowel met de zorgverzekeraar als met haar neven en nichten heeft zij nu problemen en zij vraagt juridische bijstand.

...lees verder "Erfenis van tante: “Mogen we even met u afrekenen”?"

Nieuwe belastingplannen

partneralimentatie beperkt uw vrij te besteden inkomen verder door nieuwe belastingregels

Per 1 januari 2014 is een beperking van de hypotheekrenteaftrek ingevoerd.
In combinatie
met het nieuwe “Belastingplan 2019” kan dit vergaande en (zeer) ongewenste gevolgen hebben voor mensen die partneralimentatie moet betalen. Dit geldt m.n. voor degenen die (daarbij) hypotheekrenteaftrek hebben.

...lees verder "Partneralimentatie ALERT"