Spring naar inhoud

blog

De bijzonder curator in omgangszaken

Vechtscheiding

Er is veel te doen rond zogenoemde vechtscheidingen. Ouders proberen revanche op de ander of op elkaar te nemen over de rug van hun minderjarige kinderen, met alle desastreuze gevolgen van dien voor de kinderen.


Veel ouders beseffen niet hoe hun kinderen lijden onder de strijd die de ouders onderling voeren. Ook zien zij niet dat zij de kinderen werkelijk emotioneel beschadigen.

Familierechtadvocaten
Familierechtadvocaten die voor de ouders optreden doen er vaak alles aan om hun cliënten in positieve zin te beïnvloeden, maar dit wordt hen regelmatig niet in dank afgenomen door hun cliënt. 

Kinderbescherming
De rechters en de kinderbescherming zitten vaak met de handen in het haar.
Als het heel erg is worden kinderen vanwege het ontbreken van omgang met een van de ouders onder toezicht gesteld van een jeugdzorginstelling. Dit gebeurt als het onmogelijk blijkt om de ouders zover te krijgen om het belang van hun kinderen voor op te stellen.
In heel extreme gevallen komt het voor dat kinderen uit huis worden geplaatst in een pleeggezin of instelling.

Bemiddelen
Tegenwoordig wordt regelmatig een belangenbehartiger, de zogeheten bijzonder curator, voor de kinderen zelf aangesteld.  Deze gaat met de ouders  praten en probeert tussen hen te bemiddelen. Geprobeerd wordt de ouders te overtuigen om het belang van het kind voorop te stellen. Daarnaast adviseert de bijzonder curator de rechtbank betreffende het belang van de kinderen.
De bijzonder curator was gewoonlijk ook een advocaat. De laatste jaren is door rechtbanken geëxperimeteerd met niet-juridisch geschoolde bijzonder curatoren.
Dit zijn bijvoorbeeld pedagogen of psychologen. Deze kunnen door een geheel andere benadering betere resultaten bereiken, met name in het kader van de bemiddelingsrol.

 

Het huis is bij een echtscheiding is vaak het laatste dat nog onverdeeld is. Dit speelt met name in die gevallen waarin de voormalige partners niet alleen in de woning kunnen blijven wonen. De woning moet in zo’n situatie verkocht worden.Samen op weg
Door de economisch slechte situatie van de afgelopen jaren hebben partijen er vaak voor gekozen, dat een van partijen nog enkele jaren in de woning mag blijven wonen waarna het na 2 of 3 jaar in de verkoop komt. Deze situatie levert nu geregeld problemen op. Met name degene die vertrokken is, wenst het huis snel te verkopen en de andere partij zit wel goed en wenst eigenlijk dat de situatie zo blijft.
Daarnaast kan de situatie zich voordoen, dat het huis wel te koop staat, dat er een bod van een derde ligt, maar dat partijen van mening verschillen over de geboden prijs. De een vindt het een goed bod en de ander niet.

Wat nu te doen in deze situaties?
Partijen hebben een gemeenschappelijk eigendom waarvan de een waarschijnlijk financieel nadeel ondervindt en de ander prettig woont.
In Nederland is het wettelijk gelukkig zo geregeld, dat niemand in een gemeenschap moet blijven als hij/zij dit niet wil. Er kan dus verdeling van de gemeenschap worden gevorderd of vervangende toestemming voor de verkoop, afhankelijk van welke situatie zich voordoet.
Het is niet zo dat je zo’n zaak per definitie “wint”, maar er zijn zeker mogelijkheden waardoor je niet lijdzaam hoeft af te wachten wat de ander doet.

Loopt u hier ook tegenaan? Neem contact met me op, dan bekijken we samen welke mogelijkheden u heeft.

Ilona Anthonise-Gieling
Advocaat
Tel: 0113-34 86 26