Bijzondere verwikkelingen

Bijzondere verwikkelingen: schenkingen (bij leven) en rekening en verantwoording van gevoerd beheer bij volmacht

De lastigste verwikkelingen die zich kunnen voordoen bij de afwikkeling van een erfenis zijn vaak de behandeling van schenkingen die nog tijdens het leven van de erflater zijn gedaan. Niet zelden is de erflater in het laatste stadium van zijn of haar leven namelijk aangewezen op de hulp van anderen (meestal, kinderen, vrienden, kennissen). Deze hulp behartigt vaak zijn/haar (vermogensrechtelijke) belangen. Vaak wordt daartoe een (algemene) volmacht verleend, ook wel genoemd een levenstestament.

Geldopnames, (bovenmatige) schenkingen

Als er bij het gebruik van zo’n volmacht “rare dingen” zijn gebeurd, wil dat nogal eens tot (grote) problemen leiden. Zo worden na overlijden bij het afwikkelen van de nalatenschap nogal eens bovenmatige bankopnames, schenkingen of andere uitgaven ontdekt. Vaak passen die uitgaven helemaal niet in het normale uitgaven patroon van de overledene.

Dikwijls is erflater in het laatste stadium erg ziek en lijdt hij of zij mogelijk ook aan een vorm van dementie. Ook verkeert iemand die oud, ziek en daardoor hulpbehoevend is, vaak in een soort afhankelijkheidsrelatie tot degene die hem of haar hulp biedt in die laatste moeilijke levensfase.

Niet zelden wordt dan de gevolmachtigde ter verantwoording geroepen. Wanneer hij/zij geen behoorlijke verklaring voor de uitgaven kan geven, bestaat de kans dat hij/zij aansprakelijk wordt gehouden voor de schade, die door diens opnames/uitgaven is veroorzaakt.

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte