Vereffening en executeur testamentair

Vereffening van de nalatenschap

Alvorens de erfenis verdeeld kan worden moeten eerst de schulden van de nalatenschap worden voldaan. Dit wordt vereffening genoemd. De erfgenamen kunnen dit gezamenlijk doen, maar zij kunnen daartoe ook een vereffenaar aanwijzen.

Tot de schulden van de nalatenschap behoren met name:

 • de kosten van de uitvaart
 • schuldvorderingen krachtens legaten (en quasi-legaten);
 • de aanspraken van legitimarissen;
 • schulden van de erflater, waaronder belastingschulden;
 • erfbelasting

Executeur / bewindvoerder

Ook is het mogelijk dat de erflater een vereffenaar heeft aangewezen. Dat is dan een “executeur-testamentair” of een “bewindvoerder”. Deze is, als hij of zij deze benoeming aanvaardt, belast met het afwikkelen van de nalatenschap. De executeur of bewindvoerder maakt de erfenis in feite gereed voor de verdeling door

 1. de uitvaart te verzorgen;
 2. eerst een boedelbeschrijving op te stellen;
 3. aangifte te doen voor erfbelasting;
 4. de schulden van de nalatenschap te voldoen, waaronder
 5. het uitkeren van de legaten;
 6. rekening en verantwoording af te leggen (aan de erfgenamen) van het gevoerde beheer van de nalatenschap.

Het komt nogal eens voor dat er onduidelijkheid of onenigheid ontstaat in het proces van erven en afwikkelen van een nalatenschap. Het is dan vaak, vanwege een gebrek aan kennis en ervaring, niet eenvoudig om snel en doeltreffend de juiste wegen te bewandelen. Meestal kan de notaris, dan wel een (professionele) executeur testamentair, accountant of in het erfrecht gespecialiseerde advocaat je dan wel verder helpen.

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte