Legitieme portie

Wat is een legitieme portie?

Mocht je als kind onterfd zijn, dan ben je daarmee nog niet automatisch en helemaal verstoken van enige vorm van erfenis. Doorgaans heb je dan namelijk toch recht op een zogeheten legitieme portie.

De legitieme portie bedraagt de helft van wat geërfd zou zijn volgens de wettelijke regels van erfrecht. Dit is dus het deel van de erfenis waar de erflater niet vrij over kan beschikken. Je hebt er  als kind dus in principe altijd recht op.

De aanspraak op dit recht vervalt in ieder geval na verloop van vijf jaar vanaf de dag van overlijden. Het onterfde kind moet dus op tijd aangeven dat hij een beroep doet op zijn legitieme portie. Het beste is ook dan om je te wenden tot de erfgenamen / de executeur testamentair.

Als dat niet leidt tot het gewenste resultaat, dan kun je je wenden tot de boedelnotaris. Dat is een notaris die (bijvoorbeeld in opdracht van de executeur testamentair en /of de erfgenamen) is belast met de afwikkeling van de nalatenschap.

Heeft u hier vragen over, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte