Ouderschapsplan

Bij een scheiding dienen ouders een ouderschapsplan te overleggen aan de rechtbank. Zonder ouderschapsplan kan het zijn dat de rechtbank partijen niet-ontvankelijk verklaart in hun verzoek.

Ouders in Nederland, die met elkaar zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben al decennia lang gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen.

Wat is ouderlijk gezag?

In de Wet (artikel I :247 Burgerlijk Wetboek) is het gezamenlijk ouderlijk gezag (verder) ingevuld. Het omvat “de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.”

 

 

 

ouderschapsplan

Een echtscheiding brengt daarin in beginsel geen wijziging. Ouders zijn in zoverre volstrekt gelijkwaardig. De Wet omschrijft dat zo:
“Een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen, behoudt na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed, na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap anders dan door de dood, of na het beëindigen van de samenleving (…), recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.”

En hoe gaat het na echtscheiding?

Maar hoe moet die gelijkwaardige verzorging en opvoeding nu worden ingevuld als (een van de ouders) de rechtbank vraagt of het huwelijk kan worden beëindigd door echtscheiding?

Ook die vraag wordt in de Wet beantwoord en wel in artikel 815 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) dat luidt:
Het verzoekschrift bevat een door beide echtgenoten ondertekend ouderschapsplan ten aanzien van hun gezamenlijke minderjarige kinderen over wie de echtgenoten al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen;
Wat er in dat ouderschapsplan moet staan is ook in de Wet omschreven (in lid 3 van art. 815 Rv.)
a. de wijze waarop de echtgenoten de zorg- en opvoedingstaken, bedoeld in (…) verdelen of het recht en de verplichting tot omgang, bedoeld in (…) vormgeven;
b. de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
c. de kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.
Van zulke modellen zijn er altijd wel een of meerdere modellen te vinden, bijvoorbeeld op het internet.

Toch is het niet altijd eenvoudig om het over de inhoud van zo’n ouderschapsplan met elkaar eens te worden, zeker niet als de ouders (als echtgenoten) niet allebei voldoende geïnformeerd, kalm en bedaard aan de echtscheiding beginnen. Een echtscheiding (en zeker als er kinderen zijn) is nu eenmaal een ingrijpende levensgebeurtenis en lang niet iedereen blijft rustig onder de melding van zijn man of vrouw dat deze het huwelijk niet langer wil voortzetten. Daarbij komt er bij het maken van de afspraken ook nogal wat kijken. Vaststelling van (een) kinderbijdrage is immers lang niet altijd iets dat partners zelf, zonder deskundige begeleiding, tot stand kunnen brengen.

 

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte