Erfgenaam

Wie zijn erfgenaam?

  1. Volgens de Wet

Wie erfgenaam is, staat beschreven in de wet. Dat zijn dan, zoals dat heet: “de bloed- en aanverwanten” ,zeg maar: “de familie”. In het bijzonder, de kinderen, echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Als er geen echtgenoot, geregistreerde partner en/of kinderen zijn komen er (door middel van plaatsvervulling) andere familieleden aan de beurt als erfgenaam volgens de wet, zoals ouders, broers/zussen, neven en nichten.

  1. Volgens testament

Je kunt natuurlijk ook zelf bepalen wie jouw erfgenamen zal/zullen zijn.  Daarbij kun je dus ook erfgenamen die volgens de wet erfgenaam zijn onterven. Daarvoor moet je zo nodig zelfs eerst je erfgenamen volgens de wet eerst onterven. Dit gebeurt uitsluitend in de vorm van een testament dat door de notaris wordt opgesteld. Als je dat eenmaal hebt ondertekend, wordt dat ingeschreven in het zogeheten CTR, het Centraal TestamentenregisterOpent in een nieuw venster.

Voor de (mogelijke) erfgenamen is het dus altijd mogelijk om via de notaris, uit het CTR te weten te komen of de overledenen een testament heeft gemaakt. Indien er een testament is gemaakt wordt ook gemeld bij welke notaris daar een kopie (afschrift) verkregen kan worden.

Bij testament kan je op alle mogelijke manieren over je nalatenschap beschikken. Je kunt opdrachten en lasten verstrekken. Bijvoorbeeld tot afgifte van geld of van allerlei zaken in de vorm van (quasi-)legaten. Je kunt zelfs opdrachten verstrekken om van alles te doen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte