Ouderlijk gezag

Wanneer heeft iemand gezag over zijn of haar kind?

Moeders hebben altijd van rechtswege gezag over hun kinderen. Voor vaders ligt dat anders. Zij hebben alleen automatisch  gezag over hun kinderen als ze zijn gehuwd met de moeder of wanneer zij geregistreerd partner zijn van moeder.

Vaders die geen echtgenoot of geregistreerd partner zijn weten wel dat zij hun kind moeten erkennen om de officiële vader ervan te worden. Erkennen betekende tot 1 januari 2023  echter niet dat er ook direct gezag voor de vader was. Gezamenlijk ouderlijk gezag moest apart, samen met de moeder, worden aangevraagd bij de rechtbank.

Dit kon heel eenvoudig met de DigiD van beide ouders of het kon via een formulier dat op de website van de rechtbank is te downloaden:
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/gezaOpent in een nieuw vensterg

 

 

 

 

gezamenlijk gezag

Indien de moeder niet wenste mee te  werken aan het toekennen van gezag aan vader, dan kon vader via een gerechtelijke procedure aan de rechter vragen om hem het gezag te geven. Dit is natuurlijk geen fijn traject, want dit betekent strijd tussen de ouders en dat is niet goed voor hun kind.

Bijna de helft van alle kinderen wordt tegenwoordig buiten het huwelijk geboren, blijkt uit cijfers van het CBS. Het familierecht zou dan ook op de schop moeten, was het pleidooi van hoogleraren familierecht, sociale wetenschappers en familierecht advocaten. Vaders zouden in het vervolg automatisch ouderlijk gezag moeten krijgen bij de geboorte van hun kind.

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/familierecht-moet-op-de-schop/Opent in een nieuw venster

Met ingang van 1 januari 2023 is dat dus ook het geval. Vaders krijgen in principe bij het erkennen van hun kind ook direct het ouderlijk gezag.

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor er niet automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag volgt na erkenning

  • er is al een voogd van het kind (dat kan een persoon of een instantie zijn);
  • niemand heeft het gezag over het kind (de moeder is bijvoorbeeld minderjarig of staat onder )
  • er zijn al 2 personen met gezag over het kind (bijvoorbeeld de moeder met de stiefvader)
  • de erkenner heeft al eerder het gezag over het kind gehad (de erkenner kan gezamenlijk gezag aanvragen via de procedure verzoek gezag)
  • de moeder en de erkenner hebben samen bij de erkenning verklaard dat de moeder alleen het gezag zal uitoefenen (de erkenner en de moeder kunnen alsnog gezamenlijk gezag aanvragen via het schriftelijke aanvraagformulier
  • de erkenning is met vervangende toestemming van de rechter tot stand gekomen (de erkenner en de moeder kunnen alsnog gezamenlijk gezag aanvragen via het schriftelijke aanvraagformulier

De advocaten van Servus advocatuur en mediation hebben veel ervaring met procedures over gezag en kunnen u desgewenst bijstaan

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte