Ondertoezichtstelling (OTS) en Uithuisplaatsing (UHP)

Een Ondertoezichtstelling (OTS) of een Uithuisplaatsing zijn twee vergaande kinderbeschermende maatregelen. Normaal gesproken hebben ouders het recht hun kind naar eigen inzicht op te voeden. Zij hebben samen of alleen het gezagOpent in een nieuw venster over de kinderen. Dit is zelfs gewaarborgd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De genoemde kinderbeschermende maatregelen vormen hierop een uitzondering. Omdat er soms problemen zijn binnen een gezin kan de overheid ingrijpen. Hieronder volgen twee voorbeelden.

OTS (Ondertoezichtstelling)
Dit is de meest ingezette kinderbeschermende maatregel. Het gezag van ouders wordt beperkt door de kinderrechter en de kinderen worden onder toezicht van een gecertificeerde instelling geplaatst. Een professional zal er dan op toezien dat de belangen van het kind gewaarborgd worden.

UHP (Uithuisplaatsing)
Een nog verdergaande kinderbeschermende maatregel betreft de uithuisplaatsing van een kind. Na onderzoek van de Raad zal gebleken zijn dat de Raad het veiliger vindt dat de kinderen voor kortere of langere tijd in een andere omgeving gaan wonen.

Deze kinderbeschermende maatregelen zijn in de wet omschreven en met waarborgen omkleed. Er komt niet zomaar een OTS. Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek en adviseert waarna de kinderrechter beslist op het verzoek. Ook de ouders zal hij hierbij horen. De kinderrechter moet de gronden van de (verlenging) OTS / UHP toetsen en de concrete bedreigingen voor de kinderen in zijn beschikking opnemen.

De advocaten van Servus Advocatuur en Mediation staan vaak ouders bij wiens kinderen onder toezicht worden gesteld dan wel uit huis geplaatst (dreigen te) worden. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? De overheid geeft ook informatie hierover. Klik hierOpent in een nieuw venster of hier

Heeft u vragen of wilt u juridische bijstand? Neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte