Partneralimentatie

Over partneralimentatie is heel veel te zeggen. Allereerst is het zo dat alimentatie voor kinderen voorrang heeft op partneralimentatie. Er kan alleen sprake zijn van partneralimentatie wanneer er voldoende draagkracht over blijft na kinderalimentatie is berekend.

Uitgangspunt is dat partijen in hun eigen onderhoud moeten voorzien. Er mag alleen aanspraak worden gemaakt op partneralimentatie als er onvoldoende mogelijkheden zijn om volledig in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Op de website van de rijksoverheid is meer te lezen over partneralimentatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie

Zie ook ons blog op deze site “Partneralimentatie uitgelegd“.

 

Opent in een nieuw Zie dsfadsovensterZie ook het blog op onze site “Partneralimentatie uitgelegd”.

Partneralimentatie is, volgens sommigen, “niet meer van deze tijd”. Dat is deels waar en deels zeker niet. Het zijn – toegegeven – veelal de vrouwen uit de zogenaamde “traditionele huwelijken” die nog op betaling van een partnerbijdrage aangewezen zijn. Er moeten dan echter wel nog aan een aantal overige voorwaarden zijn voldaan:

 

partneralimentatie
Behoeftigheid

Een van de echtgenoten moet uit eigen inkomen niet – of niet in voldoende mate in haar (of zijn) eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Denk hierbij aan de situatie dat de man de kostwinner is en de vrouw (beduidend) minder verdient, meestal omdat zij in deeltijd werkt.

Behoefte 

Als er sprake is van behoeftigheid, moet vervolgens de hoogte van de partnerbijdrage worden vastgesteld. Daarvoor is allereerst maatgevend het netto (gezins)inkomen van de echtgenoten tijdens het huwelijk, kort voordat zij uit elkaar gaan.

Draagkracht

Als de behoefte ook is vastgesteld moet vervolgens worden bekeken of – en zo ja, tot op welke hoogte, er bij de alimentatieplichtige (meestal de man) draagkracht aanwezig is voor zo’n bijdrage. Dat hangt uiteraard in de eerste plaats af van diens inkomen en vervolgens moeten daar een aantal (vaste) lasten vanaf worden getrokken zoals in het bijzonder de woonlast, zorgverzekeringspremie, betaalde rente en aflossing op schulden en premie voor (aanvullende) oudedagsvoorzieningen

Proef(alimentatie)berekening

Als alle gegevens bekend zijn die nodig zijn om een te betalen kinder- en of partnerbijdrage vast te stellen, kan één van onze advocaten voor u een (eerste) berekening vervaardigen.

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte