Ervaren scheidingsmediators in Goes

 

Mediation, als alternatieve vorm van conflictoplossing, heeft de afgelopen jaren in Nederland aan populariteit gewonnen. In plaats van traditionele juridische routes te bewandelen, kiezen steeds meer mensen voor mediation om geschillen op te lossen. Dit proces, dat gericht is op het bereiken van een wederzijds aanvaardbare overeenkomst met de hulp van een neutrale derde partij, biedt voordelen die verder reiken dan alleen een juridische oplossing.

Middels mediation  proberen partijen tot goede en voor beiden aanvaardbare afspraken te komen betreffende een (echt)scheiding . Een scheidingsmediator heeft geen belang bij de uitkomst van een conflict. Hij of zij is er om de machtsbalans tussen de betrokkenen zo veel mogelijk in evenwicht te houden. Een kennisachterstand bij één van de partijen wordt zo bijvoorbeeld gemeden. Een mediator bemiddelt in uw situatie, zodat u zoveel mogelijk keuzes maakt waar beide partijen mee kunnen leven.

Het kiezen voor mediation brengt diverse voordelen met zich mee. In tegenstelling tot gerechtelijke procedures, die vaak tijdrovend en kostbaar zijn, biedt mediation een efficiënte en kosteneffectieve manier om tot oplossingen te komen. Bovendien bevordert het proces de betrokkenheid van de partijen, waardoor zij zelf actief bijdragen aan het vinden van oplossingen in plaats van deze opgelegd te krijgen.

Een ander belangrijk voordeel van mediation is de vertrouwelijkheid. Dit creëert een veilige omgeving voor open communicatie en bevordert het delen van gevoelige informatie die kan bijdragen aan het begrip van elkaars standpunten.

mediation
Hoe verloopt een mediation bij Servus Advocatuur in Goes?

Van de kennismaking met een van onze mediators is het eerste half uur gratis. Dit is een gesprek met beide partners, tegelijk. U bepaalt of u zich door Servus Advocatuur en Mediation wilt laten begeleiden. U krijgt uitleg over de methode van mediation. Als u verder wilt, tekenen we de mediationovereenkomst.

Dan volgen tenminste 2 en ten hoogste 5 gesprekken van ongeveer 1,5 uur. Elk van deze gesprekken wordt gedocumenteerd met een gespreksverslag, dat u het achteraf rustig kunt nalezen. In deze sessies verzorgen wij voor u:

  • hulp bij het verzamelen van de documenten voor de scheiding,
  • behoefte- en draagkrachtberekeningen met toelichting,
  • als u kinderen heeft een aanzet voor een ouderschapsplan.
  • een voorstel voor de vermogensverdeling en de verevening van de pensioenen,
  • een ontwerp echtscheidingsconvenant met toelichting,
  • begeleiding bij het opstellen en ondertekenen van het definitieve echtscheidingsconvenant,
  • de gehele indiening van het gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter,
  • officiële kennisgeving van de echtscheiding aan de burgerlijke stand en de pensioenfondsen.

Via mediation weet u  dus zeker dat het gehele proces goed verloopt. Zo kunt u snel wennen aan de nieuwe situatie.

Veelgestelde Vragen over Mediation in Nederland

1. Is mediation alleen geschikt voor echtscheidingen?
Nee, mediation is breed toepasbaar. Het kan worden gebruikt voor diverse geschillen, waaronder arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, burenruzies en erfeniskwesties.

2. Hoe lang duurt een gemiddelde mediationsessie?
De duur van een mediationsessie varieert, maar een gemiddelde sessie duurt doorgaans tussen de anderhalf en vier uur. De totale duur van het proces hangt af van de complexiteit van het geschil en de bereidheid van de partijen om tot overeenstemming te komen.

3. Wat als de partijen geen overeenstemming bereiken tijdens de mediation?
Hoewel het doel is om tot overeenstemming te komen, is dit niet gegarandeerd. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, kunnen de partijen alsnog besluiten om juridische stappen te ondernemen. Mediation biedt echter vaak een vruchtbare basis voor verdere onderhandelingen.

4. Hoe wordt de keuze van een mediator gemaakt?
Partijen kunnen gezamenlijk een mediator kiezen. Het is belangrijk om een mediator te kiezen met de juiste ervaring en expertise voor het specifieke geschil. Sommige mediators zijn gespecialiseerd in familierecht, terwijl anderen zich richten op zakelijke geschillen.

5. Wat zijn de kosten van mediation in vergelijking met een rechtszaak?
Over het algemeen zijn de kosten van mediation lager dan die van een gerechtelijke procedure. De exacte kosten variëren afhankelijk van de mediator en de complexiteit van het geschil. 

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)

Contact

Servus Advocatuur en Mediation
Fruitlaan 4e
4462 EP Goes (Zeeland)
Tel: 0113-34 86 26
Info@servusadvocatuur.nl

Social media

Sitemap

Pagina's

Berichten per categorie

Soort

Bereik

Module-breedte