Mediation

ERVAREN SCHEIDINGSMEDIATORS IN GOES

 

Middels mediation  proberen partijen tot goede en voor beiden aanvaardbare afspraken te komen betreffende een (echt)scheiding . Een scheidingsmediator heeft geen belang bij de uitkomst van een conflict. Hij of zij is er om de machtsbalans tussen de betrokkenen zo veel mogelijk in evenwicht te houden. Een kennisachterstand bij één van de partijen wordt zo bijvoorbeeld gemeden. Een mediator bemiddelt in uw situatie, zodat u zoveel mogelijk keuzes maakt waar beide partijen mee kunnen leven.

Hoe verloopt een mediation bij Servus Advocatuur in Goes?

Van de kennismaking met een van onze mediators is het eerste half uur gratis. Dit is een gesprek met beide partners, tegelijk. U bepaalt of u zich door Servus Advocatuur en Mediation wilt laten begeleiden. U krijgt uitleg over de methode van mediation. Als u verder wilt, tekenen we de mediationovereenkomst.

Dan volgen tenminste 2 en ten hoogste 5 gesprekken van ongeveer 1,5 uur. Elk van deze gesprekken wordt gedocumenteerd met een gespreksverslag, dat u het achteraf rustig kunt nalezen. In deze sessies verzorgen wij voor u:

  • hulp bij het verzamelen van de documenten voor de scheiding,
  • behoefte- en draagkrachtberekeningen met toelichting,
  • als u kinderen heeft een aanzet voor een ouderschapsplan.
  • een voorstel voor de vermogensverdeling en de verevening van de pensioenen,
  • een ontwerp echtscheidingsconvenant met toelichting,
  • begeleiding bij het opstellen en ondertekenen van het definitieve echtscheidingsconvenant,
  • de gehele indiening van het gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter,
  • officiële kennisgeving van de echtscheiding aan de burgerlijke stand en de pensioenfondsen.

Via mediation weet u  dus zeker dat het gehele proces goed verloopt. Zo kunt u snel wennen aan de nieuwe situatie.

Heeft u vragen, neem dan contact met op met de advocaten van Servus, advocatenkantoor in Goes (Zeeland)